Consumer behavior, organizational development, and electronic commerce : emerging issues for advancing modern socioeconomies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1605661260

ISBN-10: 1605661279

ISBN-13: 978-1605661261

ISBN-13: 978-1605661278

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: xxii, 387 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157899

"This book offers readers a one-stop resource for contemporary issues, developments, and influences in e-commerce"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. 338-374) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH