Skin deep : a mind/body program for healthy skin

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ted A Grossbart, Carl Sherman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0929173112

Ký hiệu phân loại: 616.508 Diseases

Thông tin xuất bản: Santa Fe, N.M. : Health Press, 1992

Mô tả vật lý: xv, 265 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158599

Includes bibliographical references (p. 246-255) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH