The 50 healthiest habits and lifestyle changes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark A Goldstein, Myrna Chandler Goldstein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1440834714

Ký hiệu phân loại: 613 Personal health and safety

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Greenwood, an Imprint of ABC-CLIO, LLC, 2016

Mô tả vật lý: xvi, 303 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158795

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH