Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Handbook of health behavior change
Tác giả: Judith K Ockene, Lori Pbert, Kristin A Riekert
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590
 
Health psychology : an introduction to behavior and health
Tác giả: Linda Brannon, Jess Feist, John A Updegraff
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0019
 
Dogs [electronic resource] : biology, behavior, and health disorders
Tác giả: Vincent M DeGiovine
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.7
 
Health Behavior Research
Tác giả:
Xuất bản: : New Prairie Press, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Osteosarcoma - Biology, Behavior and Mechanisms
Tác giả: Kurt Richard Weiss, Kanya Honoki
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  820.9001
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
Social Health and Behavior
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Social Behavior Research & Health
Tác giả:
Xuất bản: : Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brain Behavior & Immunity: Integrative
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WD 210
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục