Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 152 kết quả
Californian Journal of Health Promotion
Tác giả:
Xuất bản: : Californian Journal of Health Promotion, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Winning health promotion strategies
Tác giả: Anne Marie Ludovici-Connolly
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 590
 
Introduction to health promotion
Tác giả: Anastasia Snelling
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Health Promotion Perspectives
Tác giả:
Xuất bản: : Tabriz University of Medical Sciences, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Diet diversification and health promotion
Tác giả: I Elmadfa
Xuất bản: Basel New York: Karger, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Fundamentals of health promotion for nurses
Tác giả: Jane Wills
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Health Promotion at School
Tác giả: Elke Knisel
Xuất bản: BerlinBoston: De Gruyter, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610
 
Planning health promotion programs : an intervention mapping approach
Tác giả: L Kay Bartholomew
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
Dictionary of public health promotion and education : terms and concepts
Tác giả: Naomi N Modeste, Naomi N Modeste, Naomi N Modeste, Teri S Tamayose
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  613.03
 
Journal of Education and Health Promotion
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục