Wireless Optical Communication Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0387227857


Thông tin xuất bản: Boston :Springer Science+Business Media, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Optical communications.-- Wireless communication systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH