Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
Visible Light Communications : Modulation and Signal Processing
Tác giả: Wei Huang, Qi Wang, Zhaocheng Wang, Zhengyuan Xu
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3827
 
Optical fiber communications : principles and practice
Tác giả: John M Senior, M Yousif Jamro
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Visible light : data communications and applications
Tác giả: Paul Anthony Haigh
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3827
 
Deep Space Optical Communications
Tác giả: Hamid Hemmati
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.4743
 
Visible Light Communications
Tác giả: Jin-Yuan Wang
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  328.73071
 
IET Communications
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Laser diodes and their applications to communications and information processing
Tác giả: Takahiro Numai
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.36
 
Visible light communications : vehicular applications
Tác giả: Xavier N Fernando, Hasan Farahneh
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3827
 
Advances in Optical Fiber Communications
Tác giả: Giuseppe Rizzelli, Giuseppe Rizzelli
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Fiber optic communications : fundamentals and applications
Tác giả: Shiva Kumar, M Jamal Deen
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục