Lotus Notes Developers Toolbox : Tips for Rapid and Successful Deployment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Elliott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132214482

Ký hiệu phân loại: 005.57 Personal information management programs

Thông tin xuất bản: [kđ] : IBM Press, 2006

Mô tả vật lý: 744 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17584

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH