Smart Client Deployment with Clickonce : Deploying Windows Forms Applications with Clickonce

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Noyes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321197690

Ký hiệu phân loại: 005.3 Programs

Thông tin xuất bản: [kđ] : Addison Wesley, 2007

Mô tả vật lý: 336 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17995

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH