Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 394 kết quả
Easy computer basics : Windows 7 edition
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Windows internals
Tác giả: Mark E Russinovich, Alex Ionescu, David A Solomon
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Undocumented Windows
Tác giả: Andrew Schulman, David Maxey, Matt Pietrek
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.43
 
Windows Vista for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
The unofficial guide to Windows XP
Tác giả: Michael Toot, Derek Torres
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.446
 
Cleaning Windows Vista for dummies
Tác giả: Allen Wyatt
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows internals : the implementation of the Windows operating environment
Tác giả: Matt Pietrek
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.43
 
Programming Windows
Tác giả: Charles PetzoldCharles Petzold
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Windows Vista
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Microsoft Windows internals, fourth edition : Microsoft Windows server 2003, Windows XP, and Windows 2000
Tác giả: Mark E Russinovich, David A Solomon
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục