Visual Studio Team System : Better Software Development for Agile Teams

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James W Newkirk, Will Stott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321418506

Ký hiệu phân loại: 005.3 Programs

Thông tin xuất bản: [kđ] : Addison Wesley, 2007

Mô tả vật lý: 864 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 18052

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH