Multi-objective Optimization in Computer Networks Using Metaheuristics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donoso Yezid

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849380847

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: [kđ] : Auerbach Publishers Inc., 2007

Mô tả vật lý: 472 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 18081

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH