Territories of History Humanism, Rhetoric, and the Historical Imagination in the Early Chronicles of Spanish America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sarah H Beckjord

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0271022094

ISBN-10: 0271032782

ISBN-13: 978-0271022093

ISBN: 9780271032788 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780271032795 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 980 History of South America

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (191 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194381

Includes bibliographical references (p. [171]-184) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH