The Life and Afterlife of Isabeau of Bavaria

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tracy Adams

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0801896258 (hardcover : alk. paper)

ISBN-10: 0801899265

ISBN: 9780801896255 (hardcover : alk. paper)

ISBN-13: 978-0801899263

Ký hiệu phân loại: 944.026092 *France and Monaco

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxvi, 338 p.) : , map ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194399

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH