The Pathos of the Real On the Aesthetics of Violence in the Twentieth Century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Buch

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0801897564 (alk. paper)

ISBN-10: 0801899273

ISBN: 9780801897566 (alk. paper)

ISBN-13: 978-0801899270

Ký hiệu phân loại: 190.904 Modern western and other non-eastern philosophy

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (217 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194400

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH