Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 138 kết quả
The corruption of reality : : a unified theory of religion, hypnosis, and psychopathology
Tác giả: John F Schumaker
Xuất bản: Amherst NY: Prometheus Books, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Recent advances on using virtual reality technologies for rehabilitation
Tác giả: Joav Merrick, Paul Sharkey
Xuất bản: New York: Nova Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Augmented Reality : Reflections on its Contribution to Knowledge Formation
Tác giả: José Maria Ariso
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  121
 
Man's picture of his world : and three papers
Tác giả: Roger Money-Kyrle, Meg Harris Williams
Xuất bản: London: Published for The Harris Meltzer Trust by Karnac, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.195
 
Beyond reality : a guide to alternate reality gaming
Tác giả: John Gosney
Xuất bản: Boston: Thomson Course Technology, c2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.932
 
Digital mantras : the languages of abstract and virtual worlds
Tác giả: Steven R Holtzman
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  001.30285
 
Immersed in technology : art and virtual environments
Tác giả: Douglas MacLeod, Mary Anne Moser
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  701.05
 
Aesthetics of the Virtual
Tác giả: Roberto Diodato, Silvia Benso
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  776
 
Head-related transfer function and virtual auditory display
Tác giả: Bosun Xie
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3893
 
Virtual Reality and Environments
Tác giả: Cecilia Sik Lanyi, Cecilia Sik Lanyi
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục