Reading London Urban Speculation and Imaginative Government in Eighteenth-Century Literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Erik Bond

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 081421049X

Ký hiệu phân loại: 820.932421 English and Old English (Anglo-Saxon) literatures

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxvi, 276 p.) : , maps ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195093

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH