Middle Passages and the Healing Place of History Migration and Identity in Black Women's Literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth Brown-Guillory

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0814210384 (cloth : alk. paper)

ISBN-10: 0814291163

ISBN: 9780814210383 (cloth : alk. paper)

ISBN-13: 978-0814291160

Ký hiệu phân loại: 820.9928709171241 English and Old English (Anglo-Saxon) literatures

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2006

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 201 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195101

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH