Staging Governance Theatrical Imperialism in London, 1770-1800

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel O'Quinn

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0801879612 (acid-free paper)

ISBN-13: 978-1421427737

ISBN-13: 978-1421429205

Ký hiệu phân loại: 822.609358 English drama

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2005

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 412 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195496

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH