Victorian Noon English Literature in 1850

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Dawson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 142143721X

ISBN-10: 1421437228

ISBN-10: 1421437236

ISBN-13: 978-1421437217

ISBN-13: 978-1421437224

ISBN-13: 978-1421437231

Ký hiệu phân loại: 820.9008 English and Old English (Anglo-Saxon) literatures

Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press, 2020

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xv, 268 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196558

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH