Writing the New World The Politics of Natural History in the Early Spanish Empire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mauro Jose Caraccioli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1683401689

ISBN-10: 1683401956

ISBN-10: 1683401980

ISBN-10: 168340291X

ISBN-13: 978-1683401681

ISBN-13: 978-1683401957

ISBN-13: 978-1683401988

ISBN-13: 978-1683402916

Ký hiệu phân loại: 508.8 Natural history

Thông tin xuất bản: Gainesville, FL : Gainesville University of Florida Press, 2021

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198221

"In this volume, Mauro Caraccioli examines the natural history writings of early Spanish missionaries, using these texts to argue that colonial Latin America was fundamental in the development of modern political thought"-- Provided by publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH