Security in Wireless Mesh Networks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yan, Hu Honglin, Jun Jun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849382505

ISBN-13: 978-0849382505

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, 2009.

Mô tả vật lý: ix, 536 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 21252

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH