Young People's Perceptions of Europe in a Time of Change: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 European Report

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gabriella Agrusti, Valeria Damiani, Bruno Losito, Wolfram Schulz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319739601

Ký hiệu phân loại: 371.26 Examinations and tests; academic prognosis and placement

Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature 2018

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (72 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 237626

 Civic Education
  ICCS
  IEA Educational Achievement
  Civic knowledge
  Civics and citizenship
  Attitudes to civic life
  Engagement with civic life
  Civic and Citizenship Education Study
  ICCS 2016
  Civic participation
  European identity
  Feelings of being European
  Perceptions of freedom
  Attitudes toward immigration
  Freedom of European citizens
  Perceptions of Europe and its future
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH