Developmental psychopathology. Volume 2- Developmental Psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471237353 (set : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2006, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Adaptation, Psychological.-- Adjustment (Psychology)-- Developmental Disabilities.-- Developmental psychology.-- Mental Disorders -- etiology.; Mental illness -- Etiology.; Mental illness -- Risk factors.; Psychopathology.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20F
Thư viện AB
6D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 616.890


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH