Ensayos de teoría semántica : lengua natural y lenguajes científicos

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luis Fernando Lara

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286265

ISBN-13: 978-9681210151

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Linguísticos y Literarios, 2001.

Mô tả vật lý: 1 online resource (261 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245142

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH