Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7645 kết quả
Sprachverfall? : Dynamik - Wandel - Variation
Tác giả: Albrecht Plewnia, Albrecht Plewnia, Andreas Witt, Andreas Witt
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Enhancing Autonomy in Language Education. A Case-Based Approach to Teacher and Learner Development
Tác giả: Flávia Vieira, Manuel Jiménez Raya
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  400
 
Czech : an essential grammar
Tác giả:
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.86
 
Concise encyclopedia of languages of the world
Tác giả:
Xuất bản: Coston MA: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Collage : Révision de grammaire
Tác giả: Lucia F Baker
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  448.2
 
Grammar Form and Function 3B
Tác giả: Milada Broukal
Xuất bản: New York: McgrawHill Education, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
ICON : International Communication Through English - Intro Workbook
Tác giả: Donald Freeman, Kathleen Graves, Linda Lee
Xuất bản: Boston: McgrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Teaching English
Tác giả: Andrew Goodwyn
Xuất bản: : Taylor Francis, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Arabic phrases for dummies
Tác giả: Amine Bouchentouf
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  492.783421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục