De panes y sermones : el milagro de los "panecitos" de Santa Teresa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martha Lilia Tenorio

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286036

ISBN-13: 978-9681210359

Ký hiệu phân loại: 308 [Unassigned]

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2001.

Mô tả vật lý: 1 online resource (131 p., [4] p. of plates) : , col. ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245184

Includes bibliographical references (p. 127-131).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH