Estudios sobre habla infantil en los años escolares : ...un solecito calientote

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rebeca Barriga Villanueva

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286609

ISBN-13: 978-9681210557

Ký hiệu phân loại: 401.9 Psychological principles

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2002.

Mô tả vật lý: 1 online resource (302 p.) : , tables ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245290

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH