Encuentros en cadena : las artes escénicas en Asia, África y América Latina

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michiko Tanaka

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6076287453

ISBN-13: 978-9681208028

Ký hiệu phân loại: 791.098 Public performances

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 1998.

Mô tả vật lý: 1 online resource (172 p.) : , col. ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245304

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH