Llegando tarde al compromiso : la crisis del transporte en la Ciudad de México

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Víctor Islas Rivera

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076287880

ISBN-13: 978-9681208202

Ký hiệu phân loại: 388.4097252 *Local transportation

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, 2000.

Mô tả vật lý: 1 online resource (603 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245414

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH