La urbanización de México en el Siglo XX

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gustavo Garza

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076287743

ISBN-13: 978-9681211073

Ký hiệu phân loại: 301.360972 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de Mexico, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (208 pages) : , maps ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245552

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH