Chemistry : an introduction for medical and health sciences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Jones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0125254407

ISBN: 0470092882 (cloth)

ISBN-10: 0470092890

Ký hiệu phân loại: 612 Human physiology

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley, 2005.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 25338

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH