Introduction to wireless local loop

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Webb

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0890067023

Ký hiệu phân loại: 384.535 Communications Telecommunication

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 1998

Mô tả vật lý: xv, 319 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 25611

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH