Logomachia : the conflict of the faculties

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Rand

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0803238843 (alk. paper)

ISBN: 0803289405 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 378.001 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, c1992.

Mô tả vật lý: xii, 218 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 271234

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH