Tuscan spaces : literary constructions of place

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Silvia M Ross

Ngôn ngữ: eng; eng ; ita

ISBN: 1442639989 (bound)

ISBN: 1442639989 (bound)

ISBN: 9781442639980 (bound)

ISBN: 9781442639980 (bound)

Ký hiệu phân loại: 850.932455 Literatures of Italian, Sardinian, Dalmatian,

Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press, c2010.

Mô tả vật lý: xii, 224 p. : , 24 cm. , ill. ;

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 271832

Includes bibliographical references and index. Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH