Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 327 kết quả
Italia : civiltá e cultura
Tác giả: Paola Lorenzi, Luisetta Elia Chomel
Xuất bản: Lanham Md: University Press of America, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.45
 
Italy for dummies
Tác giả: Bruce Murphy, Alessandra de Rosa
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.504
 
The food of Italy
Tác giả: Sara Louise Kras
Xuất bản: New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Scippo di Stato
Tác giả: Daniele Martini
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
The paper moon [downloadable e-book]
Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
The terra-cotta dog [downloadable e-book]
Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli
Xuất bản: New York: Viking, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
Italian medieval armies, 1300-1500
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Mondo Agnelli : Fiat, Chrysler, and the power of a dynasty
Tác giả: Jennifer Clark
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
 
Italian Renaissance courts : art, pleasure and power
Tác giả: Alison Cole
Xuất bản: London: Laurence King Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  945.09
 
Influences : art, optics, and astrology in the Italian Renaissance
Tác giả: Mary Quinlan-McGrath
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.4509024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục