After God

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark C Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0226791696 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780226791692 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 200.903 Religion

Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press, 2007.

Mô tả vật lý: xviii, 464 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 272432

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH