The ÜberReader : selected works of Avital Ronell

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. Diane Davis, Avital Ronell

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0252030664 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0252073118 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780252030666 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780252073113 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 809.04 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: Urbana : University of Illinois Press, c200

Mô tả vật lý: xxxv, 343 p. : , ill. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 272463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH