Islamic postcolonialism : Islam and Muslim identities in four comtemporary British novels

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ḥasan Saʻīd Sayyid Marzūq

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1443876305

ISBN-13: 978-1443876308

Ký hiệu phân loại: 823.920938297 English fiction

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 187 pages ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 274907

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH