Developmental psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471237353 (set : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, c2006., 2nd ed.

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Adjustment (Psychology)-- Developmental psychology. -- Mental illness -- Etiology. ; Mental illness -- Risk factors. ; Mental Disorders -- etiology. ; Adaptation, Psychological. -- Developmental Disabilities. -- Psychopathology. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH