What is a poet? : essays from the Eleventh Alabama Symposium on English and American Literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hank Lazer

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0817303251 (alk. paper)

ISBN: 081730326X (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 811.509 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa : University of Alabama Press, c1987.

Mô tả vật lý: 281 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 277714

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH