Triathlon, the mental battle : how to be a better athlete by taking control of your mind

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Kleanthous

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1782550267

ISBN-13: 978-1782550266

Ký hiệu phân loại: 796.4257 Weight lifting, track and field, gymnastics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 168 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 279725

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH