Childhood psychosis : a Lacanian perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Silvia Elena Tendlarz

Ngôn ngữ: eng ; spa

ISBN-10: 1855759802

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Karnac, 2003.

Mô tả vật lý: v, 144 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 279774

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH