So lovely a country will never perish : wartime diaries of Japanese writers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald Keene

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0231151462 (cloth : alk. paper)

ISBN: 023152272X (ebk.)

ISBN: 9780231151467 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780231522724 (ebk.)

Ký hiệu phân loại: 940.53520922 1918

Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press, c2010.

Mô tả vật lý: 216 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 280291

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH