Advances in metaheuristics : applications in engineering systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Irraivan Elamvazuthi, Timothy Ganesan, Pandian Vasant

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781498715485 (acid-free paper : hardcover)

Ký hiệu phân loại: 620.0028563 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 213 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 283456

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH