Emerging societies : coexistence of childhood malnutrition and obesity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Satish C Kalhan, Andrew Prentice, Chittaranjan S Yajnik

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 3805590091 (hard cover : alk. paper)

ISBN: 3805590105 (e-ISBN)

ISBN: 9783805590099 (hard cover : alk. paper)

ISBN: 9783805590105 (e-ISBN)

Ký hiệu phân loại: 362.19639091724 Physical illness

Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland ; New York : Vevey, Switzerland : Karger ; Nestlé Nutrition Institute, 2009

Mô tả vật lý: xiv, 273 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 285141

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH