101 ways to promote your Web site [electronic resource] : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your Web site traffic, seventh edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Sweeney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644659

ISBN-13: 978-1931644655

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, Fla. : Maximum Press, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 31077

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH