Drupal for education and e-learning [electronic resource] : teaching and learning in the classroom using the Drupal CMS

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dhiraj Chandiramani, Joel "Senpai" Farris, Bill Fitzgerald, Michael Peacock, Peter M Wolanin

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd., 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 31109

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH