Design and optimization for 5G wireless communications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Haesik Kim

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119494447

Ký hiệu phân loại: 621.38456 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey, USA : Wiley-IEEE Press, 2020.

Mô tả vật lý: 1 PDF (xix, 400 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 313953

 "This book offers a technical background to the design and optimization of wireless communication systems, covering optimization algorithms for wireless and 5G communication systems design. The book introduces the design and optimization systems which target capacity, latency, and connection density
  including Enhanced Mobile Broadband Communication (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLL), and Massive Machine Type Communication (mMTC). The book is organized into two distinct parts: Part I, mathematical methods and optimization algorithms for wireless communications are introduced, providing the reader with the required mathematical background. In Part II, 5G communication systems are designed and optimized using the mathematical methods and optimization algorithms"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH