Airline maintenance resource management : improving communication

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. D Christensen, James C Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0768062908

Ký hiệu phân loại: 387.73340423 Air transportation

Thông tin xuất bản: Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA) : Society of Automotive Engineers, 1998.

Mô tả vật lý: 1 PDF (xv, 201 pages) : , illustrations, digital file.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 315225

This book is a primer about the leading-edge approach to maintenance operations known as Maintenance Resource Management (MRM) - a partnership of manager, doer and regulator. MRM programs at several leading carriers are reducing maintenance errors and improving the professional caliber of mechanics and managers.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH